Reproduktionsmedicinska avdelningar

För den som inte är insatt i ämnet IVF (In vitro-fertilisering), kan ordet reproduktionsmedicinska avdelningar låta lätt obegripligt. Men det handlar bara om kliniker där man utför provrörsbefruktningar. Dessa kliniker finns bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. På de här klinikerna arbetar, ganska självklart, läkare som är specialiserade på IVF-behandlingar tillsammans med barnmorskor och sjuksköterskor som har gedigen erfarenhet att ta hand om ofrivilligt barnlösa par och allt vad det innebär runt omkring. Tyvärr är detta ett ämne som det fortfarande antingen talas tyst om i samhället eller som leder till att samtalsämnet snabbt byts ut mot något annat. Precis som på många andra vårdinrättningar kan det arbeta läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag på klinikerna. Du behöver inte vara orolig för att den lön bemanningssjuksköterska har är sämre, och att du därmed riskerar att få sämre vård, än övrig personals. När du kommer till en reproduktionsmedicinsk avdelning är du i goda händer hos personal som förstår vad ni går igenom.

Provrörsbefruktning kan hjälpa ofrivilligt barnlösa par

Ofrivillig barnlöshet

ofrivillig barnlöshetUngefär 10-15% av alla fertila par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Det kan bero på flera orsaker och kan ibland till och med inte förklaras.

Dock så finns det hjälp att få om man skulle bli drabbad och man kan få hjälp med bland annat:
* Fertilitetsutredning
* Stimulering av ägglossningen
* Donationsprogram
* Psykologiskt stöd
* Assisterad befruktning

Idag blir cirka 2 av 3 par gravida efter olika typer av behandlingar.  Annars kan adoption vara ett mycket bra alternativ för de som vill ha barn men där behandlingarna av olika anledningar inte fungerar.

Just another Sites Sites site